کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    




جستجوی ساده
مطالب
       
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
آیین نامه تشکل‏های مردم نهاد

آیین ­نامه تشکل‏های مردم­ نهاد
شماره۶۷۷۳۵/ت۵۱۳۰۵هـ                                                                               ۱۳۹۵/۶/۶
 
وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت ورزش و جوانان
 
وزارت دادگستری ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 
سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده
 
هیأت وزیران در جلسه­های ۱۳۹۴/۱۲/۲، ۱۳۹۵/۱/۱۱ و ۱۳۹۵/۵/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۴۲۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین­نامه تشکل­های مردم نهاد را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آیین­ نامه تشکل‏های مردم ­نهاد
 
ماده ۱ـ نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا می­شود.
 
تبصره ـ منظور از غیردولتی، عدم وابستگی به دولت و نهادهای حاکمیتی، عدم دخالت دولت و نهادهای حاکمیتی در تأسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئولان و کارکنان دولتی و نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان مؤسس یا عضو است .
 
ماده ۲ـ تشکل­ مردم ­نهاد که در این آیین ­ نامه «تشکل » نامیده می شود، نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رویکردی اجتماعی توسط جمعی از اشخاص حقیقی به ‏ شکل داوطلبانه و با رعایت مفاد این آیین ­ نامه  در موضوع مشخص پروانه فعالیت دریافت کرده و به ثبت می ­ رسد .
 
تبصره ۱ـ منظور از غیرسیاسی، نداشتن فعالیت سیاسی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت‏ها و انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‏های اسلامی یا اقلیت‏های دینی شناخته‏شده ـ مصوب۱۳۶۰ـ و منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت ‏‏‏ ها، به نفع اعضا،  موسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است .
 
تبصره۲ـ شبکه موضوع ماده (۴) با داشتن سایر شرایط، از حکم لزوم تأسیس تشکل توسط جمعی از اشخاص‏ حقیقی و تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) با داشتن سایر شرایط از حکم لزوم دریافت پروانه فعالیت و ثبت تشکل مستثنی هستند.
 
تبصره ۳ـ نهادهای عمومی ‏غیردولتی، اتاق ­ ها و تشکل ­ های اقتصادی، تعاونی ها، سازمان های صنفی و حرفه ‏ ای، احزاب و تشکل ‏ های ‏ سیاسی،  کانون ‏ ها و سازمان های ‏ دانشجویی و دانش ‏ آموزی، سازمان ‏ های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ‏ ها، مدارس و کارخانجات، انجمن های علمی،  مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت های مذهبی،  باشگاه های ورزشی،  مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ مصداق تشکل نبوده و از شمول این آیین ­ نامه خارج هستند .
 
ماده۳ـ محدوده جغرافیایی فعالیت هر تشکل،‏ یکی از سطوح ملی، منطقه‏ای، استانی، شهرستانی یا بین‏المللی است.
 
تبصره۱ـ سطح‏ منطقه‏ای حداقل‏ دو و حداکثر پنج استان است و سطح بین‏المللی به ‏خارج از مرزهای ‏ایران گسترش‏ دارد.
 
تبصره۲ـ محدوده جغرافیایی فعالیت تشکل محلی موضوع ماده (۲۱) یک روستا یا محله شهری است.
 
ماده ۴ـ تشکل ‏ هایی ‏ که موضوع فعالیت آنها مشترک است درصورت وجود شرایط ‏ زیر می ‏ توانند تقاضای تشکیل شبکه در سطوح ‏ ملی ‏ یا استانی کنند :
 
الف ـ حداقل پنج تشکل باشند .
 
ب ـ حداقل دو سال از تاریخ ثبت آنها گذشته باشد .
 
پ ـ به وظیفه مندرج در ماده (۳۱) عمل کرده باشند .
 
تبصره ـ تشکل هایی که در سطح بین‏المللی فعالیت می‏کنند نمی‏توانند تقاضای تشکیل شبکه کنند.
 
ماده ۵ ـ نهادهای مدنی خارجی که در یکی از کشورهای جهان رسماً به ثبت رسیده‏ و ماهیت اجتماعی دارند می‏توانند درصورت داشتن شرایط مربوط و اخذ پروانه فعالیت با رعایت این آیین­نامه و به خصوص مواد (۲۳) و (۲۴) در ایران فعالیت کنند.
 
ماده ۶ ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ‏ ها به ‏ عنوان مرجع اصلی سیاست ‏ گذاری و توسعه تشکل ‏ ها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشکیل و دبیرخانه آن به ‏ ترتیب در وزارت کشور، استانداری ‏ ها و فرمانداری ‏ ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر می ‏ شود .
 
ماده ۷ـ شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ‏ ها که در این آیین ­ نامه « شورای ملی » نامیده می ‏ شود، مرکب از معاون اجتماعی وزیر کشور به‏ عنوان رییس، نمایندگان وزارتخانه‏های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمان‏های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت‏های امور زنان و خانواده و حقوقی رییس‏جمهور و حسب مورد دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ‏ ربط و چهار نماینده منتخب از تشکل‏های ملی و منطقه‏ای است.
 
تبصره ـ نحوه انتخاب و مدت عضویت نمایندگان تشکل ‏ های عضو شورای ملی بر اساس دستورالعمل اجرایی این آیین ‏ نامه تعیین می ‏ شود .
 
ماده۸ ـ وظایف و اختیارات شورای ملی به شرح زیر است:
 
الف ـ تعیین سیاست‏های‏ ترویجی، تشویقی و فرهنگ‏سازی برای تعمیق، ارتقا و نهادینه کردن مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشکل‏ها.
 
ب ـ هماهنگی میان دستگاه های اجرایی به منظور ظرفیت‏سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشکل‏ها و نظارت بر آنها.
 
پ ـ رسیدگی به اعتراضات تشکل‏‏ها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه‏های اجرایی ذی‏ربط.
 
ت ـ نظارت ‏بر فعالیت ها و عملکرد تشکل‏های ‏ملی و منطقه‏ای و بررسی و اعلام ‏نظر در مورد تخلف‏ها و گزارش های رسیده از عملکرد تشکل ها.
 
ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل های ملی و منطقه‏ای و شبکه‏های موضوع ماده (۴).
 
ج ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین­نامه در سطح کشور.
 
تبصره ـ مصوبات شورای ملی با تایید وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت قوانین و مقررات مربوط ابلاغ می شود و دبیر شورای ملی، مسئولیت ابلاغ، پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد.
 
ماده۹ـ شورای ‏استانی توسعه و حمایت از تشکل‏ها که در این آیین­نامه «شورای استانی» نامیده ‏می‏شود، مرکب‏ از معاون ذی­ربط استاندار به‏ عنوان رییس، نمایندگان ادارات ‏کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت ‏محیط ‏زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و دستگاه یا دستگاه‏های تخصصی استانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل‏های استانی است.
 
ماده۱۰ـ وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح زیر است:
 
الف ـ اجرای مفاد این آیین­نامه در سطح استان.
 
ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای ملی.
 
پ ـ نظارت‏ بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه‏های اجرایی استانی به‏منظور اجرای این آیین­نامه و مصوبات شورای‏ ملی.
 
ت ـ حمایت از مشارکت تشکل‏های استانی در فرآیند توسعه پایدار استان.
 
ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏های استانی.
 
ج ـ بررسی و تصمیم‏گیری در مورد گزارش های ارایه‏شده از سوی دبیرخانه شورای ‏استانی درباره عملکرد یا تخلفات تشکل‏های استانی.
 
چ ـ تعامل با دستگاه های اجرایی استان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری استان.
 
ح ـ تعیین سیاست‏های حمایتی برای توان‏افزایی و توسعه کمی و کیفی تشکل‏های استانی.
 
خ ـ ارایه گزارش موردی و سالانه از وضعیت کمی وکیفی توسعه تشکل‏های استانی، شهرستانی و محلی به شورای ‏ملی.
 
ماده۱۱ـ شورای شهرستانی توسعه و حمایت از ‏تشکل‏ها که در این آیین­نامه شورای شهرستانی نامیده ‏می‏شود، مرکب ‏از فرماندار به‏عنوان رییس، نمایندگان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، حفاظت‏ محیط‏ زیست و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان و دستگاه یا دستگاه‏های تخصصی شهرستانی حسب مورد و دو نماینده منتخب از تشکل‏های شهرستانی است.
 
ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات شورای شهرستانی به شرح زیر است:
 
الف ـ اجرای مفاد این آیین­نامه در سطح شهرستان.
 
ب ـ اجرای مصوبات ابلاغی از سوی شورای‏ ملی و شورای‏ استانی ‏مربوط.
 
پ ـ نظارت بر عملکرد و هماهنگی میان دستگاه‏های اجرایی شهرستانی به‏منظور اجرای این آیین­نامه و مصوبات شورای ملی و شورای استانی مربوط.
 
ت ـ حمایت از مشارکت تشکل‏های شهرستانی در فرآیند توسعه پایدار شهرستان.
 
ث ـ اعلام نظر و تصمیم‏گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏های شهرستانی.
 
ج ـ بررسی و تصمیم‏گیری در مورد گزارش های ارایه‏شده از سوی دبیرخانه شورای شهرستانی در باره عملکرد یا تخلفات تشکل‏های شهرستانی.
 
چ ـ تعامل با دستگاه های اجرایی شهرستان درخصوص نحوه واگذاری امور اجتماعی قابل واگذاری شهرستان.
 
ح ـ تعیین سیاست‏های حمایتی برای توان‏افزایی و توسعه کمی و کیفی تشکل‏های شهرستانی.
 
خ ـ ارایه گزارش موردی و سالانه  از وضعیت کمی و کیفی توسعه تشکل‏های شهرستانی و محلی به شورای ملی و شورای استانی مربوط.
 
ماده۱۳ـ انتخاب نمایندگان تشکل‏ها برای عضویت در شوراهای استانی و شهرستانی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورای ملی صورت می‏گیرد.
 
ماده۱۴ـ درخواست تأسیس تشکل‏ها متناسب با محدوده مورد نظر برای فعالیت به دبیرخانه شورای ذی‏ربط ارایه می‏شود و دبیرخانه شوراهای ملی، استانی و شهرستانی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تأسیس تشکل، نسبت به بررسی درخواست اقدام و در صورتی که درخواست ارایه‏شده مغایرتی با شرایط تأسیس تشکل در چارچوب مفاد این آیین­نامه، نداشته باشد اجازه تأسیس تشکل را صادر کنند.
 
تبصره ۱