کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
تماس با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان قزوین

هموطن و خیّر محترم :

در صورت تمایل به داشتن اطلاعات بیشتر می توانند به انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان
قزوین واقع درخیابان سعدی شمالی مقابل منزل شهید سرلشگر عباس بابایی مجتمع 449 واحد ( 1) مراجعه
یا با شماره تلفن های :
روابط عمومی                    02833342420
امور پیوند                        02833352933
تلفن                               02833342444
تلفن                               02833342300

مدیرانجمن و فکس              02833326200
تماس حاصل فرمایند

 سایت جدید انجمن   :   www.peywand115.ir     
سایت قدیم انجمن :              www.peywand.i        
 ایمیل انجمن :  peywand93@gmail.com