کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
دستورالعمل وزارت محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
طبق دستورالعمل وزارت محترم بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی ،
انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران و شعبات آن
تنها مرجع قانونی جهت تشکیل پرونده برای پیوند کلیه زنده به زنده بیماران دیالیزی می باشد.

 
توجه :
هزینه پیوند کلیه از مرگ مغزی در سراسر کشور رایگان است