کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
شماره حساب انجمن شهرستان البرز

شماره حساب بانک ملت :         1443235334

شماره واریز کارت به کارت:  6104337927619930

شماره شبا    IR05  0120  0200  0000  1443  2353  34

شماره حساب بانک ملت :         1884129821

شماره واریز کارت به کارت   6104337924899956  


شماره شبا   IR82  0120  0000  0000  1884  1298  21