کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
شماره حساب انجمن شهر محمدیه

بانک سپه محمدیه

شماره حساب:   1775800228404
شماره کارت   5892101156206951 
شماره شبا :  
IR32 0150 0000 0177 5800 2284 04

شماره حساب :   1775301406402 
شماره شبا :      IR69 0150 0000 0177 5301 4064 02