کد استان قزوین 115               شماره ثبت 3024
         انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی
استان قزوین                                                                                              سال 1398« رونق تولید »  
                                                                    
جستجوی ساده
مطالب
       
نماد اعتماد الکترونیکیpeywand115.ir
دفاتر نمایندگی انجمن در استان قزوبن
موقعیت انجمن کلیوی قزوین در گوگل مپ
انجمن کلیوی قزوین سعدی شمالی
مقاله علمی رئیس قطب ارولوژی و پیوند کلیه ایران
مقاله علمی رئیس قطب ارولوژی و پیوند کلیه ایرانمقاله علمی رئیس قطب ارولوژی و پیوند کلیه ایران

آثار اقتصادی زیانبار حذف اهداء کلیه از «زنده غیرفامیل» بر نظام سلامت ایران

١٣٩٥/١٠/٠٨

مقاله علمی رئیس قطب ارولوژی و پیوند کلیه ایران

آثار اقتصادی زیانبار حذف اهداء کلیه از «زنده غیرفامیل» بر نظام سلامت ایران

رئیس قطب ارولوژی ایران با تشریح آثار اقتصادی زیانبار حذف اهداء کلیه از فرد زنده گفت: اهدای کلیه از زنده غیرفامیل مانع رشد اهدای مرگ مغزی نمی‌شود و مجموعه آنها هم‌اکنون به عنوان"مدل ایرانی" بهترین الگوی جهانی برای حل کمبود عضو در جهان شناخته می‌شود.                http://www.irankf.com

ادامه خبر